O nas

Sprzedaż za pośrednictwem strony www.sklepawanti.pl jest realizowana przez firmę: "AWANTI" Sklep Odzieżowy Maciej Tur, REGON: 200117807, NIP: 545-162-30-59, z siedzibą w Sidrze, ul. Kalwińska 2, 16-124 Sidra , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem: 4293.