Regulamin

REGULAMIN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa warunki i zakres sprzedaży produktów (odzieży) w ramach działalności firmy "AWANTI" Sklep Odzieżowy Maciej Tur. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub telefonu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a firmą "AWANTI" Sklep Odzieżowy Maciej Tur, zwaną dalej Sprzedającym.
Kupującym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Kupujący najpóźniej w chwili złożenia zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i do jego zaakceptowania.
 
II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową sklepu przez 24 h, 7 dni w tygodniu w godzinach pracy sklepu: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 13.00.
Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem.
W zamówieniu Klient dokonuje:
- wyboru zamawianych towarów
- oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy
- wyboru dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura Vat)
- w przypadku wyboru faktury Vat wpisania danych na jaki ma być wystawiona faktura
- wyboru sposobu płatności
- wpisaniu w uwagach zamówienia informacji dotyczących wyboru koloru/modelu/wyglądu wszystkich zamówionych towarów o ile towar takowy wybór posiada, w przeciwnym wypadku kolory/modele/wyglądy zostaną wysłane losowo
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie .
Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży: paragon lub na życzenie Klienta Faktura Vat.

III. MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez sklep przesyłki z produktami zamówionymi przez Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówieniu, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę.
Zmian w zamówieniu można dokonywać mailowo lub telefonicznie.
 
IV. CENY
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania i usuwania towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta i uwzględnione są na paragonie/ fakturze.  Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszt wysyłki na terenie Polski jest jeden, niezależnie od ilości sztuk w paczce.

Dostępne formy wysyłki:
 Na życzenie podajemy nr przesyłki.
    (Uwaga!)W przypadku niedoręczenia w ciągu 14 dni prosimy o kontakt w celu otwarcia procesu reklamacyjnego.
    Kurier DPD
-    Przesyłka kurierska (opłacona z góry - 18,99 zł) : deklarowany termin doręczenia  następnego dnia roboczego po nadaniu.
-    Przesyłka kurierska pobraniowa (płatność przy odbiorze - 18,99zł) : deklarowany termin doręczenia  następnego dnia roboczego po nadaniu.
    Wysyłka potwierdzana jest mailem.
    Po nadaniu przesyłki otrzymują Państwo e-mail od firmy kurierskiej z informacją o numerze listu przewozowego, który umożliwia śledzenie statusu przesyłki.
    (Uwaga!) W przypadku niedoręczenia w ciągu 7 roboczych prosimy o kontakt w celu otwarcia procesu interwencyjnego.


 
V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest realizowane w ciągu 24 h od momentu zaksięgowania wpłaty lub złożenia zamówienia w przypadku przesyłki za pobraniem. Przesyłki nadawane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Termin dostawy zależny jest od preferowanej opcji wysyłki.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta lub błędem firmy kurierskiej.
Za wysyłkę płaci się jeden raz (dotyczy przesyłek krajowych), są dostarczane na całym terytorium Polski. Pozostałe wysyłki (zagraniczne) są uzgadniane indywidualnie po złożeniu zamówienia.
 
VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI
Przelew na konto bankowe (przedpłata)
Pobranie - płatność podczas dostarczenia przesyłki
    Przy dokonaniu wpłaty prosimy o umieszczenie w tytule przelewu swojego numeru zamówienia. Brak takiej informacji może opóźnić przesyłkę lub spowodować,     że przesyłka nie zostanie wysłana ze względu na brak możliwości zidentyfikowania właściciela przelewu.
    Na wpłatę czekamy maksymalnie 10 dni. Nie wywiązanie się z tego terminu równoznaczne jest z rezygnacją zakupu,a produkty zostaną wystawione po raz kolejny. 


VII. REKLAMACJE
Podstawą do reklamacji jest dokument zakupu towaru.
Reklamację należy zgłosić mailowo na adres sklepawanti@gmail.com lub telefonicznie pod numerem   518 448 207 . Towar wadliwy zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep wedle woli Klienta zwróci kupującemu równowartość ceny produktu, obniży cenę produktu lub zaoferuje inny towar.
Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od firmy.
Warunkiem uwzględnienia przez Sprzedawcę  reklamacji jest:
   a) posiadanie przez produkt wady fizycznej lub prawnej, a w przypadku, jeżeli kupującym jest konsument – niezgodność towaru z umową.
   b) dostarczenie towaru reklamowanego na adres: "AWANTI" Sklep Odzieżowy Maciej Tur, ul. Kalwńska 2, 16-124 Sidra wraz z dokumentem reklamacji i dowodem zakupu.
Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez mediację prowadzoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wystarczy powiadomić nas mailowo o chęci przeprowadzenia takiej mediacji i uruchomimy odpowiednią procedurę, o czym zostaną państwo powiadomieni. Adres mailowy to: sklepawanti@gmail.com.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTÓW
Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zakupionych w sklepie "AWANTI" Sklep Odzieżowy Maciej Tur przysługuje Użytkownikowi posiadającemu status konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego,  w terminie 14 dni od daty odebrania przez niego przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku pozostałych Użytkowników, nie posiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika zobowiązany jest on do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.
Towar nie może nosić śladów użytkowania,powinien być w stanie niezmienionym ( poza zmianami, które były konieczne w graniach zwykłego zarządu) – dotyczy to również opakowania towaru. Produkt należy wysłać wraz z odręcznie podpisanym formularzem zwrotu, który otrzymają Państwo w przesyłce i wraz z dowodem zakupu. Paragon nie jest warunkiem koniecznym do akceptacji zwrotu.  Koszt odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi kupujący.  
Nie są przyjmowane zwroty przesyłką "za pobraniem".
Zwrot pieniędzy dokonany zostanie  w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki na wskazane przez Klienta w formularzu konto. Dokonany zwrot potwierdzany jest e-mailowo.
Towar należy odesłać na adres "AWANTI" Sklep Odzieżowy Maciej Tur, ul. Kalwińska 2, 16-124 Sidra
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma „Awanti„ Sklep Odzieżowy Maciej Tur w związku z działalnością sklepu i hurtowni internetowej, a także w trakcie sprzedaży internetowej towarów oraz działalności w serwisach internetowych jako Administrator danych dokonuje przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Administrator przetwarza dane osobowe, w tym dane Klientów podane w formularzu kontaktowym lub też przy rejestracji konta na stronie sklepu, podane przy składaniu zamówień w sklepie internetowym lub też w trakcie realizacji umowy lub  składaniu reklamacji.

Dane przetwarzane są zgodnie z poszanowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych ( RODO). Szczegółowy opis zakresu i celu przetwarzania danych przez Administratora, praw osób fizycznych przysługujących w związku z przetwarzaniem danych, całość klauzuli spełniającej obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 RODO został zamieszczony na stronie internetowej: sklepawanti.pl, w zakładce: Polityka prywatności oraz Ochrona danych osobowych. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację Polityki prywatności i zasad ochrony danych osobowych.

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zdjęcia i opisy produktów (odzieży) które oferujemy są naszego autorstwa lub pochodzą od producentów czy bezpośrednich dystrybutorów. Dbamy by prezentacja odzieży była rzetelna, a jej forma odpowiadała Państwa oczekiwaniom. Fotografie, proporcje, kolory są wynikiem elektronicznego przetwarzania obrazu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, np. różna kolorystyka lub proporcje nie mogą być podstawą do reklamacji zamówionego towaru.
Wymiary odzieży podawane są w przybliżeniu.
Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 543.
Sklep "AWANTI" zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn i wcześniejszego uprzedzenia. Zmiany te zostaną w trybie natychmiastowym opublikowane na stronie internetowej Sklepu.
W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem oraz w przypadku braku porozumienia stron umowy obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
Ewentualne sprawy sporne rozstrzygnie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed dokonaniem zamówienia.
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży:
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (w Naszym sklepie mają Państwo na to 100 dni). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na adres siedziby "AWANTI" Sklep Odzieżowy Maciej Tur, ul. Kalwińska 2, 16-124 Sidra a, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklepawanti@gmail.com.
Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 Koszt odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi kupujący. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) zawartej w drodze aukcji publicznej;
4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
8) o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę, utraci prawo do odstąpienia od umowy.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: "AWANTI" Sklep Odzieżowy Maciej Tur, ul. Kalwińska 2, 16-124 Sidra, e-mail: sklepawanti@gmail.com
Ja ........................... niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy......................................
Data zawarcia umowy ................
Imię i nazwisko  ..........................
Adres ..........................................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................